ជាតិមែន😋 រសជាតិប្លែកខុសពីទាអាំងធម្មតា សម្រាប់ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ជាតិពីសាច់ដល់ឆ្អឹង😋តែម្តង លក់ដាច់សាហាវណាស់ មួយថ្ងៃៗ ចន្លោះពី ២៥០ក្បាល ទៅ ៣៥០ក្បាល និយាយមែន បើមិនទាន់បានទិញសាកមួយក្បាល ពីរក្បាលទៅ😋 ។

ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម

មិនអួតទេ រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមែន និយាយរួមទៅធ្លាប់តែញុាំរសជាតិ សម្លទាស្លឹកថ្នឹង តែដល់មកសាករសជាតិទាអប់ស្លឹកថ្នឹង រសជាតិប្លែកម៉្យាង ជាតិបស់គេមែន ជាតិដល់ឆ្អឹងទាទៅទៀត ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់បានទិញសាកអាចទៅរកទិញបានណា តម្លៃអប់ស្លឹកថ្នឹងម្ចាស់ដើមនៅជិតផ្សារឈូកមាស ជាប់សាលាប៊ែលធី តម្លៃទា១ក្បាល​ ២៧០០០៛ ថែមជើងមួយប្រអប់ និងគ្រឿងក្នុង១ចង្កាក់ ការថែមជូននេះមានរយៈពេល១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២៤​ ខែ ១១​ ឆ្នាំ ២០២១ ហើយមានតែសម្រាប់សាខា ម្ចាស់ដើម សាខាឈូកមាសប៉ុណ្ណោះ ។

ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម

និយាយមែន បើមិនទាន់បានសាកទេ កុំភ្លេចស្វែងរកទិញសាកណា ហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងទិញហ្វ្រេនឆាយ ទាអប់ស្លឹកថ្នឹងទៅលក់បន្ត គឺអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាន នៅម្តុំផ្សារឈូកមាស តម្លៃគឺ ៣០០០ដុល្លារ ។

ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម

ទាអប់ស្លឹកថ្នឹង ម្ចាស់ដើម
ទីតាំង៖ ក្បែរផ្សារឈូកមាស ជាប់សាលាប៊ែលធី
លេខទូរសព្ទ៖ 070 67 89 26 / 092 678 926

វីដេអូ៖