លេងមួយចម្អែតសិន ? រឿងគីឡូអីបាច់និយាយទេ លើកពេលសម្រក ពេលក្រោយសិនហើយ ប៊ូហ្វេគ្រប់មុខ ស៊ុបសាច់អាំង ដែលមានម្ហូបជាង​ ១០០មុខ មានគ្រឿងសមុទ្រ មានសាច់ មានអាហារឆ្អិនស្រាប់ និងបង្អែមជាច្រើនមុខទៀត ម្នាក់ត្រឹមតែ 7.20$? ចង់ញុាំអាចមករកបាននៅ ហាង Big C BBQ Buffet and soup ។

ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup

នៅចាំអីទៀត​ ប៊ូហ្វេជាង100មុខ មានទាំងសាច់គោ មានទាំងគ្រឿងសមុទ្រ ចង់បានស៊ុប ឬសាច់អាំង យកទាំង២ក៏បាន ញុាំមួយចម្អែត ចាំឈប់ ចាយម្នាក់ 7.20$ លើកលែងតែភេសជ្ជៈទេ ដែលគេគិតលុយក្រៅពីហ្នឹងហូបម៉ាសេរី ។

ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup

មានគ្នីគ្នាមកជុំគ្នាម្តង ហើយហាមនិយាយរឿងសម្រកគីឡូ និយាយតែរឿងញុាំសិនបានហើយ ចឹងល្ងាចនេះ សារ៉េពេលចេញម្តងមើល។

ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup

ភោជនីយដ្ឋាន Big C BBQ Buffet and soup
លេខទូរស័ព្ទ៖ 077 270 650 / 015 322 987
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 77 , ផ្លូវ 99 សង្កាត់បឹងត្របែក ខ័ណ្ឌចំការមន
ចាប់បើកពីម៉ោង 4 រសៀលដល់ម៉ោង 10 យប់

វីដេអូ៖