ម៉ូយៗ ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ អ្នកណាមិនជាប់ចិត្តជាមួយ ស៊ុបមីទាញប្រហិតយក្ស ស៊ុបតុងយុាំប្រហិតយក្ស ស៊ុបពោះគោជូរហិ ស៊ុបតុងយុាំពោះគោ ស៊ុបស្មងគោចានតូច និងស៊ុបតុងយុាំស្មងគោ រសជាតិគឺថាមិនអោយអតិថិជនខកចិត្តទេ ញ៊ាំហើយជាប់ចិត្តតែម្ដង។

ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់

សម្រាប់អ្នកដែលនិយមចូលចិត្តហុតស៊ុបក្តៅៗ ប៉ូវកម្លាំងអីហ្នឹងត្រូវហើយ ហាង ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ  ផ្តល់ជម្រើសគ្រប់មុខតែម្តង រសជាតិវិញអ៉េម ឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ ហើយអតិថិជនអាចទៅញុាំផ្ទាល់បាន តែប្រសិនបើរវល់ ឬមិនចង់ចេញក្រៅផ្ទះ អាចចូលក្នុងតាម App ដឹកជញ្ជូន Nham 24, Wownow, FoodPanda, Muuve, Bloc, ឬក៏អាចខលមកកុម៉្មង់តាមទូរសព្ទលេខ៖ 012 616 646 & 010 616 644 ក៏បាន។

ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់

ជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាប្លែកមាត់ជាមួយទឹកស៊ុបពិសេសៗទាំងអស់នេះ ចឹងកុំភ្លេចណាចង់ញុាំស៊ុបក្តៅៗ មករកបាននៅ ហាង ស្មងគោ & ប្រហិតធំ ដែលទីតាំង១ នៅជិតសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃ ផ្លូវលេខ193 កែងផ្លូវលេខ358 (ផ្លូវទៅផ្សារអូឡាំពិច) និងទីតាំងទី២ នៅផ្លូវ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម៕

ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់
ហាង ស្មងគោ​ & ជ្រក់

ហាង ស្មងគោ&ប្រហិតធំ
លេខទូរសព្ទ៖ 010 616 644 / 012 616 646
ទីតាំទី១៖ ជិតសាលាបឋមសិក្សាទួលស្វាយព្រៃ ផ្លូវលេខ193 កែងផ្លូវលេខ358 (ផ្លូវទៅផ្សារអូឡាំពិច)
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/CScJ6Wc8r1hZ1F9V7
ទីតាំងទី២៖ ផ្លូវ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/GhZdQGhgxLX25sYN7

វីដេអូ៖