តោះអ្នកណាខ្លះចង់ញ៊ាំ ចង់ស្គាល់រសជាតិម្ហូបរសជាតិដើមអ៉ីតាលី រសជាតិដើមអាមេរិក មកនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយរសជាតិដើមពិតៗជាមួយថ្វីដៃចុងភៅជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកពី អ៉ីតាលី ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ហោះហើរទៅញ៊ាំនៅក្រៅប្រទេស។

ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta

Pacific Pasta រសជាតិអាហារដ៏ពិសេសដែលគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ជាមួយរសជាតិមុខម្ហូបដែលពិសេសប្រចាំហាង ដែលមាន ផាស្ដា និងស្តេក។ សម្រាប់ពីរប្រភេទនេះគឺ ពិសេសខ្លាំងណាស់ព្រោះថារាល់អតិថិជនដែលបានមកញ៊ាំនៅទីនេះ ពេញចិត្តខ្លាំងជាមួយមុខម្ហូបទាំងពីរនេះ។ រសជាតិដើមយ៉ាងពិសេសបែបនេះក៏ដោយសារតែគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ គឺសុទ្ធតែបាននាំចូលមកពីអ៉ីតាលី និងអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដង។

ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta

តែប៉ុណ្ណេះចង់ញ៊ាំ ចង់ស្គាល់រសជាតិម្ហូបរសជាតិដើមអ៉ីតាលី លែងលំបាកទៀតហើយមកត្រឹមតែ Pacific Pasta នោះនឹងទទួលបានរសជាតិដើមពិតៗ។ ចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចមកញ៊ាំណា Pacific Pasta មានទីតាំងនៅក្នុង khalandalemall រឺក៏គ្រប់គ្នាអាចទាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរសព្ទ 095 398 249 ៕

ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta
ហាង Pacific Pasta

ហាង Pacific Pasta
លេខទូរសព្ទ៖ 095 398 249
ទីតាំង៖ នៅក្នុង khalandalemall (បឹងកក់)

វីដេអូ៖