កម្មវិធីកំសាន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា Musical.ly ជាកម្មវិធីសំរាប់បង្កើតវីដេអូខ្លីៗតាមរយៈ បទចំរៀងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជាមួយ ការសំដែងស្តាយ៍ប្លែកៗបស់លោកអ្នក។ កម្មវិធីមួយនេះ គឺកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពជាលំដាប់ ដោយយុវវ័យបានទាញយកដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីទុកជាការកំសាន្ត ។

តាមរយៈវីដេអូខាងក្រោម គឹបានបង្ហាញនូវអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះតាមភាពបុិនប្រសព្វរបស់ពួកគេ។

Musical.ly Musical.ly

ដើម្បីទាញយកសំរាប់ iOS: ចុចទីនេះ និងសំរាប់ Android ចុចទីនេះ

https://www.youtube.com/watch?v=htU9trv8tLo

ប្រភព៖ YouTube Channel Best Musical.ly Collections