ចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបបែបចិនមក ហាង ស៊ាវឡុងខាន ធានាថាអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាមិនខកបំណងជាមួយនឹងរសជាតិដើមពិតៗឆ្ងាញ់ពិតៗ ហើយក៏ជាហាងស៊ុបដ៏ល្បីឈ្មោះជាងគេនៅតំបន់ស៊ីឈុ័ន ប្រទេសចិន និងមានរហូតដល់ទៅជាង ១០០០សាខាឯណោះនៅលើពិភពលោក បែបនេះពិតជាមិនមកសាកមិនបាន។

ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅

មិននិយាយលេងទេណា និយាយពីថារសជាតិស៊ុបនីមួយៗគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសហ្មង ព្រោះថាចុងភៅគឺសុទ្ធតែជាចុងភៅជំនាញៗមកពីប្រទេសចិន។ ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ គឺរាល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ត្រូវបានយកមកពីសាខាដើមប្រទេសចិនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ គ្រប់គ្នាទទួលទានប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់។ រីឯទឹកស៊ុបវិញ គឺមានរហូតដល់ទៅ ៤រសជាតិ សម្រាប់គ្រប់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសដែលមានដូចជា ទឹកស៊ុបហិរ ទឹកស៊ុបស៊ូគី ទឹកស៊ុបផ្សិត និងទឹកស៊ុបប៉េងប៉ោះ និយាយពីថាមួយប្រភេទណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរ។ ចំពោះប្រភេទសាច់ដែលញ៉ាំជាមួយស៊ុប គឺមានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីចំនួនវិនាទីសម្រាប់ជ្រលក់ដើម្បីឲ្យសាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់។

ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅

ពិសេសបែបនេះ កុំភ្លេចណាចង់ទទួលទានស៊ុបដែលឆ្ងាញ់រសជាតិដើមពិតៗ និងជាស៊ុបដែលល្បីលំដាប់ពិភពលោក អញ្ជើញមក ហាង ស៊ាវឡុងខាន ទទួលបានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយបរិយាកាសក្នុងហាងដូចនៅប្រទេសចិន៕

ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅

ហាង ស៊ាវឡុងខាន Xiao Long Kan Hotpot 小龙坎老火锅
សាខាទី ១៖ ផែនទីចុចទីនេះ
លេខទូរសព្ទ៖ 023 26 20 00
សាខាទី ២៖ ផែនទីចុចទីនេះ
លេខទូរសព្ទ៖ 023 23 20 00
សាខា VIP៖ ផែនទីចុចទីនេះ
លេខទូរសព្ទ៖ 023 72 30 00

វីដេអូ៖