លក់ជាង១៣ឆ្នាំមកហើយ បើនិយាយពីម៉ូយរាប់ភ្លេច ពិសេសអ្នកដែលចេញចូលក្នុងផ្សារបឹងកេងកង ប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់ អ៊ីស្រីពៅសម្លក្តាម ផ្សារបឹងកេងកង លក់នំបញ្ចុកស្រុះ ២រសជាតិ គឺ សម្លខួរក្តាម (សាច់ជ្រូក)​ សម្លខ្ជាយ / សម្លខៀវ (សាច់ត្រី) លក់ដាច់ខ្លាំងណាស់។

នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ

ហើយក្នុងចំណោមអ្នកអានអត្ថបទនេះ តើមានអ្នកណាធ្លាប់ជាម៉ូយ អ៊ីសម្លក្តាម ផ្សារបឹងកេងកង ឬអត់? សម្រាប់អេតមីន វិញសាករួចហើយ រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក តម្លៃក៏សមរម្យ និងសេវាកម្មល្អ គឺទទួលយកបាន ហើយសម្រាប់អតិថិជនរបស់គាត់គឺមានពេញៗតុ មកជាហូរហែ ហើយអ្នកដែលនឹកឃ្លានរសជាតិ បញ្ចុកស្រុះ ២រសជាតិរបស់គាត់ មិនចង់មកកន្លែងផ្ទាល់ អាចកុម្មង់យកទៅញ៊ាំនៅផ្ទះបានថែមទៀតផង សម្រាប់លេខទូរសព្ទ៖ 070 59 54 64 / 070 66 72 82 / 092 21 58 22 ។

នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ

សម្រាប់អ្នកដែលចេញចូលក្នុងផ្សារបឹងកេងកង ញឹកញាប់ បើឃ្លាននំបញ្ចុកស្រុះ អ៊ីស្រីពៅសម្លក្តាម ផ្សារបឹងកេងកង អាចទៅរកញ៊ាំបាន គឺដើរចូលតាមច្រកទី៣ ខាងជើងផ្សារ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់រៀន ចេះធ្វើនំបញ្ចុកស្រុះ ២រសជាតិ ដើម្បីទៅបើកជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ក៏អាចទៅរកគាត់បានផងដែរ កុំភ្លេចណាឃ្លាននំបញ្ចុកស្រុះ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ គឺអ៊ីស្រីពៅសម្លក្តាម ផ្សារបឹងកេងកង មកផ្ទាល់ក៏បាន កុម្មង់ខ្ចប់ក៏បាន។

នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ
នំបញ្ចុកស្រុះ 2 រសជាតិ

នំបញ្ចុកស្រុះ ២រសជាតិ (អ៊ីស្រីពៅសម្លក្តាម ផ្សារបឹងកេងកង)
លេខទូរសព្ទ៖ 070 59 54 64 / 070 66 72 82 / 092 21 58 22
ទីតាំង៖ ក្នុងផ្សារបឹងកេងកង ច្រកទី៣ ខាងជើងផ្សារ
Facebook Page

វីដេអូ