ចង់ញ៉ាំគ្រឿងគោ អីក៏មានសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងនៅភោជនីយដ្ឋានតាសេត

ភោជនីយដ្ឋានតាសេត

0
139

ភោជនីយដ្ឋានតាសេតជាអ្នកជំនាញខាងសាច់គោអាំង ស៊ុបគោ និងគ្រឿងគោគ្រប់ប្រភេទ។ សម្រាប់មុខម្ហូមពិសេសប្រចាំ ភោជនីយដ្ឋាន នៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានមកហើយគួរតែសាកនោះមានដូចជា កន្សោមដោះគោអាំង សាច់គោអាំង ពោះគោ ក្រចកគោអាំង ស្មងគោអាំង ស៊ុបគោ និង គ្រឿងគោជាច្រើនប្រភេទទៀត។

ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត

នៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានម្ហូបឆ្ងាញ់ៗប៉ុណ្ណោះទេ ភោជនីយដ្ឋានតាសេត មានខ្ចុះដាច់ៗពីគ្នា ជាលក្ខណៈធម្មជាតិ ខ្យល់អាកាសល្អ អនាម័យខ្ពស់ និងមានផាសុខភាព។ បងប្អូនអាចអញ្ចើញមកញាំដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ជាពិសេសគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់បានទទួលការចាក់វាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដុស និងត្រូវបានធ្វើតេស្តជាប្រចាំផងដែរ។

ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត

បែបនេះសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលចង់ញ៉ាំគ្រឿងគោ ជាមួយនឹងមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗអមដោយបរិយាកាសបែបធម្មជាតិ ណាត់គ្នាមក ភោជនីយដ្ឋានតាសេត មកពិតជាមិនខកបំណង៕

ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
ភោជនីយដ្ឋានតាសេត

ភោជនីយដ្ឋានតាសេត
លេខទូរសព្ទ៖ 012 92 47 48 / 088 666 62 25
ទីតាំង៖ តាមបណ្តោយផ្លូវកែវចិន្តា ជ្រោយចង្វារ

វីដេអូ៖