អស់រលីងម៉ង ថៃដាក់ចំណងជើង ខ្មែរចំលងបទថៃ 5in1

5-1

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូ១ដែល Channel Troll របស់ប្រជាជនថៃម្នាក់បានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម YouTube របស់ខ្លួន ដោយដាក់ជារូបតារាចំរៀងថៃម្នាក់ និងតារាចំរៀងខ្មែរ ៤រូប ហើយសរសេរអក្សរថា 5-1 ហើយក្នុងវីដេអូ វិញមាន៥បទផងដែរ ដោយ Channel Troll មួយនេះសរសេរចំណងជើងបទចំរៀងទាំង៥ទៀតដូចខាងក្រោម៖

1. ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน -Original
2 . Si ban ches Tae Si Tov – Copy
3.Tol ta yu terb Si Oun ban – Copy
4.Pros Bong Min Men Idol Oun – Copy
5.smos 10 thngai-copy

https://www.youtube.com/watch?v=g2atdgXuQ5o