សព្វថ្ងៃ សំរាប់ទីតាំងកំសាន្ត អាចលំហែរអារម្មណ៍ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ទីកន្លែងដែលពេញនិយម និងមានទីតាំងជិត បំផុតនោះ មានតែទីក្រុងកោះពេជ្រតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារទីនោះមានខ្យល់ឪកាសបរិសុទ្ធ ស្របជាមួយនឹងមានទីតាំងញាុំអាហារ ជាច្រើនតំរង់ជួរ ព្រោងព្រាត។

សំរាប់ថ្ងៃនេះ KSPG.TV មានការណែនាំថ្មីមូយ បើលោកអ្នក មានគំរោងទៅកំសាន្តនៅទីនោះ ហើយចង់ភ្លក្សនូវអាហារដែល ឆ្ងាញ់ប្លែក រសជាតិថ្មីបែបថៃ គឺស្ថិតនៅជួរទល់មុខសណ្ឋាគារសុខា ដោយ មានអាហារគ្រឿងសមុទ្រមួយបែបថ្មីទៀត ដែលមានរសជាតិជូរ អែម ហឹរ ចាប់មាត់តែម្តងនោះគឺ ម្ហូបដែលឈ្មោះថា Happy Spicy និង បុកបង្គារ Spicy ដែលមាននៅហាង Spicy Seafood។ សាកល្បងរសជាតិថ្មីមួយនេះ កំុបីខានណា។

Happy Spicy
Happy Spicy ចានធំ ៧៣០០០៛ ចានតូច ៤០០០០៛
Happy Spicy
Happy Spicy
Happy Spicy
Happy Spicy
Happy Spicy
Happy Spicy
បង្គារបុក Spicy
បង្គារបុក Spicy ១៤០០០៛
បង្គារបុក Spicy
បង្គារបុក Spicy

ហាង Spicy Seafood
Tel: 017 77 77 67 | 010 22 22 26
អាស្រ័យដ្ឋាន៖ ទីក្រុងកោះពេជ្រ ជួរមាត់ទន្លេទល់មុខសណ្ឋាគារសុខា