៥0 បទនេះ បទណាមួយដែលអ្នកធ្លាប់ស្តាប់?

Top 50 Song Of July

0
1025
Fergie

តើ ដឹងទេ ថាវីដេអូបទចម្រៀងបរទេសណាខ្លះ ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយ ខ្លាំងនៅក្នុងដើមខែ កក្កដា នេះ ? ដូច្នេះ វីដេអូខាងក្រោមនឹងបង្ហាញអ្នកនូវ ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន ៥០ បទ ដែលកំពុងពេញនិយមខ្លាំង ? ម៉ោះ ស្តាប់ទាំងអស់គ្នា តើមានបទដែលពេញចិត្តអត់?

ប្រភព៖ YouTube Channel KM TV