រឿង Fast and Furious 8 ដែលជារឿងតមកពីរឿង Fast and Furious 7 ហើយឥឡូវកំពុងតែថត នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងក្នុង ខែមេសា ឆ្នាំ2017 ខាងមុខនេះផងដែរ។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺនៅពេលថ្មីៗមានការបែកធ្លាយ មានម៉ូតូ រថយន្តសេរីទំនើបៗជាច្រើនគ្រឿង និងរបស់របជាច្រើនទៀត ដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់ថតរឿងនេះ។

Fast and Furious 8 Fast and Furious 8 Fast and Furious 8 Fast and Furious 8 Fast and Furious 8

ចង់ដឹងមានរថយន្តសេរីទំនើបអ្វីខ្លះនោះ? តោះ! សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…

https://www.youtube.com/watch?v=PnPVFONj36Y