បាយសាច់ជ្រូក ឬក៏ ហៅថា បាយស្រូប ដែលមនុស្សម្នា គ្រប់គ្នា ស្រស់ស្រូប នៅពេលព្រឹកជារឿយៗ មិនថា ក្មេងចាស់ ប្រុស ស្រី ។ បាយស្រូបនេះ គឺជាអាហារដែល ពេញនិយមខ្លាំង ដោយសារតែ ពិសា ទៅឆ្អែតបានយូរជាងគុយទាវ ឬក៏ អាហារពេលព្រឹក ផ្សេងទៀត ។ ចុះមានដឹងពីរបៀប ធ្វើបាយ ស្រូប នេះដែលរឺទេ គួរធ្វើ យ៉ាងណា អោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា។ សូមទស្សនា វីដេអូ នេះ ទុកគ្រាន់ជាចំនេះដឹង ។

Rice

ប្រភព៖ YouTube Channel KonKat