ភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន Lucas Silva ប្រកាសចូលនិវត្តន៍ទាំងវ័យក្មេង

Lucas Silva

នេះគឺជារឿងដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន ដែលកីឡាករខ្សែរបំរើវ័យក្មេងរបស់ក្រុម Real Madrid បានប្រកាសនៅក្នុងគណនេយ្យ Instagram របស់ខ្លួនថា “រូបគាត់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅអាជីបរបស់ខ្លួន”។
ការចូលនិវត្តន៍ទាំងវ័យក្មេងនេះ គឺដោយសារតែខ្សែបម្រើរូបនេះមានបញ្ហា បេះដូង។ ការរកឃើញនៅបញ្ហានេះ គឺ កើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ ធ្វើតេស្តសុខភាពចេញលទ្ធផលមក ក្នុងពេលដែលក្រុម Real Madrid យល់ព្រមអោយ ក្រុម Sporting Lesbon ខ្ចីគាត់ទៅលេងក្នុងរយៈពេលវែង។

Lucas Silva

Silva បានផ្លាស់មកក្រុម Real Madrid ក្នុង កំឡុងឆ្នាំ2014 ដោយតំលៃខ្លួន ១៣លានដុល្លារ។

https://www.youtube.com/watch?v=mt1TjVr5KME