សំរាប់រដូវកាលថ្មីនេះដែរ ក្រុម Barcelona បានបង្ហាញនៅឈុតសំលៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ខ្លួនផងដែរ។ អាវថ្មីរបស់ក្រុម Barcelona គឺផលិតដោយសាច់ក្រណាត់ដ៏ល្អ អាចអោយខ្យល់ចេញចូលបាន ដែលវាផ្តល់នៅផាសុកភាពដល់អ្នកពាក់ក្នុងការប្រកួត។

Barcelona Uniform
មើលពីក្រោយ កអាវ
Barcelona Uniform
Logo ខាងមុខ
Barcelona Uniform
ខោ

មិនតែប៉ុណ្ណោះ អាវប្រភេទថ្មីនេះក៏មានគុណសម្បិត្តទៀតផងដែរ៖

  • ប្រើបច្ចេកវិទ្យា DRI ដែលអាចជួយអោយនៅស្ងួត និងមានផាសុកភាព
  • ក្រណាត់អាវ ដែលអាចផ្តល់លទ្ធភាពអោយមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ
  • កអាវ មានលក្ខណៈពិសេស ដែលផ្តល់នៅផាសុកភាពសំរាប់អ្នកពាក់

Barcelona Uniform

ចំពោះតំលៃរបស់អាវ គឺនៅចន្លោះពី 69.99 ដុល្លា ទៅ 87,45ដុល្លា (តំលៃនៅក្រៅប្រទេស)។