រឿង Pete’s Dragon ជាប្រភេទរឿងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ក្មេងប្រុសកំព្រាដែលមានឈ្មោះ Pete ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅតែម្នាក់ឯង។ នឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងកុនសហរដ្ឋអាមេរិច នៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 នាពេលខាងមុខនេះហើយ តែឥឡូវនេះទស្សនាសកម្មភាពក្នុងការថតឈុតក្រៅឆាកខ្លះៗក្នុងរឿង Pete’s Dragon  មុនសិន។

Pete's Dragon Pete's Dragon Pete's Dragon Pete's Dragon

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…