បើតាមរយៈព័ត៌មានរបស់ Catalan Daily Newspaper Sport បានបង្ហាញថាក្រុម Barcelona រៀបចំបញ្ចប់ ក្នុងការនាំយកកីឡាករ Kevin Gameiro ពីក្រុម Sevilla។ អ្នកចាត់ការក្រុម Sevilla បាននិយាយថា គេមិនលក់កីឡាករ Gameiro ក្រោមតំលៃខ្លួន 44លានដុល្លាអាមេរិច។

Kevin Gameiro

Kevin Gameiro

តាមរយៈព័ត៌មាននេះគឺបង្ហាញ ថាតំលៃខ្លួនរបស់ Gameiro គឺមានការត្រូវរូវគ្នាហើយ។ កីឡាករ Gameiro មិនបានលេងជាជំរើសទី១ របស់ក្រុម Sevilla នោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងការបង្ហាញខ្លួន ចំនួន84ប្រកួត និងរកគ្រាប់បាល់បាន ចំនួន67គ្រាប់។

Kevin Gameiro Kevin Gameiro