គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមស្តេចស Real Madrid លោក Zinedine Zidane បានធ្វើអោយក្រុមធំៗ មួយចំនួននៅក្នុង ក្របខណ្ឌអង់គ្លេសមានការខកចិត្ត ដោយសារការសម្រេចចិត្តរក្សាទុកកីឡាករ James Rodriguez។ បើតាមសំដីរបស់លោក Zidane ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាន ក្នុងកម្មវិធី International Champions Cup គឺ “ James ជាកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid”។ កីឡាករនេះបានបង្ហាញនៅទំរង់បានយ៉ាងល្អ បង្ហាញខ្លួនចំនួន 29ប្រកួត ស៊ុតបញ្ចូលទី បានចំនួន13គ្រាប់។

James Rodriguez James Rodriguez James Rodriguez James Rodriguez

https://www.youtube.com/watch?v=nG6bRTiS4dk