បើ និយាយពីម្ទេសវិញ ប្រហែលមនុស្ស មួយចំនួន ចូលចិត្តពិសា ណាស់មើលទៅ បើអត់ម្ទេសដឹងតែញាុំមិនឆ្ងាញ់ម៉ងមួយពេលហ្នឹង ! និយាយលេងទេ ដោយសារតែថ្ងៃនេះ KSPG.TV  ចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើ ជ្រក់ម្ទេស នេះតែម្តង ។

ជ្រក់ម្ទេស ជ្រក់ម្ទេស

ចង់ដឹងថាមានគ្រឿងផ្សំ និងវិធីធ្វើរបៀបណាខ្លះ សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ។

ប្រភពពី៖ YouTube Channel  Love Candy recipe