អ្នកចាំទី Wojciech Szczesny ទៅអ៉ីតាលីពិនិត្យសុខភាពចុងក្រោយដើម្បីផ្លាស់ចេញ

Wojciech Szczesny

Wojciech Szczesny នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពជាលើកចុងក្រោយ សំរាប់ការ ផ្លាស់ប្តូរទៅលេងក្រុម Roma។ អ្នកចាំទីសញ្ជាតិ Polish រូបនេះ បានទទួលនៅជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុង កំឡុងពេលលេងអោយក្រុមយក្សរបស់ក្របខណ្ឌ អ៊ីតាលី។ ដូច្នេះ ទើបបានរូបគេសំរេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរទៅលេងនៅទីនោះ តែម្តង។ ទោះបីគាត់ ត្រូវបានក្រុម Everton ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដោះដូរក៏ដោយ។ ចំពោះតំលៃខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺ13,4លានផោន។

Wojciech Szczesny
Wojciech Szczesny

ចំពោះមូលហេតុ ដែលបណ្តាលអោយកីឡាកររូបនេះចាកចេញអាចបណ្តាលមកពីមិនអាចប្រជែងយក តំណែងទី១ នៅក្នុងក្រុម ពីអ្នកចាំទី Petr Cech។

Petr Cech
Petr Cech

https://www.youtube.com/watch?v=4IXxfnhR1gY