ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិច នៅប្រទេសប្រេស៊ីល មានរឿងដ៏រន្ធត់ច្រើន ការពីអំឡុងពេលចាំផ្តើមការប្រកួត មានកីឡាករម្នាក់ មានបញ្ហាក្នុងការប្រកួតរហូតដល់បាក់ជើង។ តែពេលនេះមានរឿងរន្ធត់មួយទៀតហើយ គឺកីឡាករម្នាក់មកពីប្រទេស អាមេនី កីឡាករលើកទម្ងន់ Andranik Karapetyan បានបាក់ដៃរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតលើកទម្ងន់។ តែយើងមិនទាន់ដឹងថាស្ថានភាពគាត់ទៅជាយ៉ាងណានោះទេ។

Andranik Karapetyan Andranik Karapetyan Andranik Karapetyan Andranik Karapetyan

ទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម…

https://www.youtube.com/watch?v=NOQrSAP9lJg