កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ គឺមានវីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ វីដេអូនេះ គឺ បានបង្ហាញពិរថយន្តមួយដែលកំពុងតែលីចម្តងបន្តិចៗ ចូលទៅក្នុងទឹក។ ហើយក៏មានកាណូតមួយជិះ មកជិតឡាននោះក្នុងគោលបំណងជួយ ទាញយកអ្វីមួយពីក្នុងឡាន។ ហើយអ្វីដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើរ គឺ បុរសម្នាក់បានព្យាយាមហែកដំបូលរបស់ឡាននោះ ក៏ស្រាប់តែបានទាញយកស្ត្រីម្នាក់ចេញមក។

CAR+UNDER+WATER+PIC

CAR+UNDER+WATER+PIC

ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់នៅឡើយទេ បុរសម្នាក់នោះបានព្យាយាមទាញយករបស់មួយទៀត ដែលឡានបានលិចចូល ទៅក្នុងទឹកទៅហើយ។ នៅពេលនោះ បុរសម្នាក់បានទាញបាននៅសត្វឆ្កែ មួយក្បាលទៀតដែលជាប់នៅ ក្នុងឡាននោះផងដែរ។

CAR+UNDER+WATER+PICCAR+UNDER+WATER+PIC

ចង់ដឹងថាមនុស្សមួយក្រុមនោះ ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះក្នុងការជួយជីវិតមនុស្ស និង សត្វឆ្កែមួយក្បាលនោះ យ៉ាងណា? សូមមើលវិដេអូខាងក្រោម៖