មិត្តប្រាកដជាស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅតារាចំរៀងវ័យក្មេង ដែលមានសមត្ថភាព ទាំងតែងបទចំរៀង ភ្លេង ច្រៀង និងសរសេរសៀវភៅរឿង។ ក្នុងនោះលោកអ្នកប្រាកដជាស្គាល់ម្ចាស់បទ មាននាងក៏ធុញ គ្មាននាងក៏ធុញ រួចមកហើយ តារាវ័យក្មេងនោះ គឺ ម៉ានិត ដែលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មភ្លេង។

Manith Manith Manith

ហើយកាល ពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះ គាត់បានបង្ហោះនៅវីដេអូបទថ្មី ដែលមានចំណងជើងថា “ជូនដល់ម៉ាក់”។ អត្ថន័យរបស់បទនេះ គឺផ្តោតទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកម៉ាក់។ ចង់ដឹងថាបទនេះ ពិរោះយ៉ាងណា អាចស្តាប់បានៈ