បច្ចេកទេសថតស្ពតប៊ឺហ្គីនេះ ពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែន!

វីដេអូស្ពតពាណិជ្ជកម្ម Slow Motion ត្រឹម១៦វិនាទីមួយនេះ មើលមួយភ្លេតយើងគ្រប់គ្នាប្រាកដថាអ្នកផលិតប្រើកម្មវិធីកាត់តមិនខាន តែវាមិនដូច្នេះទេ។ ស្ពតមួយនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញ ផលិតនូវម៉ាស៊ីន Robotic ដើម្បីធ្វើដំណើរការទំលាក់ចំណិតគ្រឿងផ្សំរបស់ប៊ឺហ្គី ហើយថតជា One Slow Motion Shot (ថតតែម្តងជាលក្ខណៈយឺតៗ) តែម្តង។

Robotic
Robotic

Robotic

ចង់ដឹងថាតើ គេថតយ៉ាងណានោះចុចមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា…