មាសគឺជាធនធានរ៉ែមួយប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលមនុស្សគ្រប់ចង់បាន ហើយគេយករ៉ែមាសទាំងនោះដើម្បីយកមកកែច្នៃទៅជាគ្រឿងអលង្កាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បាន។ តែនៅពេលនេះសូមបង្វែអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកមកមើលការផលិតមាសសន្លឹកវិញម្តង តើគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

Gold Leaf Gold Leaf Gold Leaf Gold Leaf Gold Leaf Gold Leaf

ចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូពីការផលិតមួយតំណាក់កាលទៅមួយតំណាក់កាល

https://www.youtube.com/watch?v=PVL7tuhlnsM