តើពិតជាមានមនុស្សភពផ្សេងមែនទេ? កាលពី ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ យានអវកាស SpaceX’s Falcon 9 ដែលត្រៀមនាំយកផ្កាយរណប Facebook តម្លៃប្រមាណ 2០០ លានដុល្លារ ទៅគន្លងតារាវិថី បានផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ ។ ហើយផ្ទុះនេះដែរ ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានមនុស្សក្រៅភពជាអ្នកធ្វើឲ្យ យានអវកាស SpaceX’s Falcon 9 នេះផ្ទុះ តាមការពិនិត្យមើលវីដេអូ អ្នកឯកទេស ឃើញថាមានវត្ថុចម្លែកមួយបានបង្ហាញខ្លួនស្របពេលដែលកើតហេតុ។

Falcon 03 Falcon 04 Falcon 05 Falcon 06