ចៃយ៉ខ្ចប់ បែបទំនើប

ចៃយ៉បែបទំនើប

គ្រឿងផ្សំ

  1. សំបកចៃយ៉
  2. ពងមាន់ ១ គ្រាប់
  3. ហតដក តាមតំរូវការ
  4. ឈីស តាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
  5. ប្រេងឆា
  6. ទឹកប៉េងប៉ោះ

វិធីធ្វើ?