ការហាត់ប្រាណពិតជាសំខាន់សំរាប់សុខភាព ប៉ុន្តែក៏ជាកត្តាសំខាន់សំរាប់ ហាត់យករូបរាងរបស់អ្នកអោយស្រស់ស្អាតផងដែរ។ មិត្្តនារីមួយចំនួន ទៅកន្លែងហាត់ប្រាណអោយគ្រូបង្ហាត់ ថែមទៀតផងធ្វើអោយអ្នកមានរូបរាងកាយស្រឡូន ។ សំរាប់ថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមលើកយកវិធីហាត់ប្រាណ ដើម្បីយកជើងស្រឡូនស្អាត ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរ និងវិធីងាយៗ អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះបាន ។

Slim and Sexy Legs Workout

Slim and Sexy Legs Workout

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ‌។

ប្រភព៖ YouTube Channel K’s Perfect Fitness TV