ទៀតហើយ iPhone 7 ចេញលក់មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ឃើញថាគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើន។ ហើយក៏ឃើញមាន YouTube Channel មួយចំនួនបានធ្វើការតេស្ត ទៅលើគុណភាពរបស់វា តាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ជាក់ស្តែងនៅពេលនេះគេបានធ្វើតេស្តមួយទៀត ដោយដាំទឹកឲ្យពុះរួចហើយដាក់ iPhone 7 ចូលក្នុងទឹកដែលកំពុងតែដាំពុះនោះ រួចហើយគេទុកមួយផ្លេតទើបគេសង់វាចេញពីទឹកក្តៅនោះវិញ ។

boiling-hot-water

 

boiling-hot-water

boiling-hot-water

ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…