មិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរង់ចាំស្តាប់នៅបទ “បើមិនស្រលាញ់ម្តេចផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម”។ ពេលនេះ បទចំរៀង ដែលបកស្រាយដោយ Step ត្រូវបានចេញនៅ Full Audio របស់ខ្លួនហើយ។ បទដែលមានអត្ថន័យស្នេហា ខូចចិត្ត ដោយសារខាងប្រុសយល់ច្រឡំ ចំពោះកាយវិការរបស់ខាងស្រី ដែលធ្វើស្និតស្នាល ប៉ុន្តែមិន ស្រឡាញ់។ តើអ្វីទៅដែលហៅថាលើសពីមិត្ត ប៉ុន្តែមិនមែនសង្សារ? បើចង់ដឹងថា បទនេះពិរោះយ៉ាងណា សូមមិត្តទាំងអស់គ្នាស្តាប់នៅបទខាងក្រោម៖

Step