នៅក្នុងការប្រកួតរវាក្រុម Derby County ជាមួយក្រុម Blackburn Rovers ក្នុងក្រុមខណ្ឌ Championship របស់ប្រទេសអង់គ្លេស គឺមានការបង្ហាញនៅ Show មួយកំឡុងពេលម៉ោងសំរាក់។ នៅក្នុង Show នោះ គឺបង្ហាញពីការឈ្លោះគ្នារវាងតុក្កតាត្រី និងកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏ នោះ គឺតុក្កតាត្រីនោះបានលេបមនុស្សនោះទាំងមូលតែម្តង។ បើចង់ដឹងថាតុក្កតាត្រីលេបមនុស្សយ៉ាង ណាសូម តាមដានវិដេអូខាងក្រោម៖

Fish swallows man
Fish swallows man
Fish swallows man
Fish swallows man
Fish swallows man
Fish swallows man

https://www.youtube.com/watch?v=iZCze5LQkpk