បទចម្រៀងដែលជាការបកស្រាយរួមគ្នារវាងកញ្ញា មាស សុខសោភា និងកំលោះសង្ហា Tena មានចំណងជើង ថា “STOP”។ ហើយឥលូវនេះ វីដេអូ Teaser របស់បទ “STOP” បានចេញមកហើយ និងកំពុងទទួលបានការ ចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យ។ បើចង់ដឹងថា វីដេអូ Teaser មួយនេះ ល្អ មើលយ៉ាងណា សូម មើលវីដេអូខាងក្រោម៖

Meas Soksophea and Tena