លោកអ្នកប្រាកដជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅម្ចាស់បទ “រាំញីកែងជើង” រួចមកហើយ ដែលទទួលបាន ការ គ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង។ ពេលនេះដែល លោក G Devith ក៏បានចេញនៅ Teaser បទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមាន ចំណង់ ជើងថា “Let it Go” ។ លើសពីនេះទៅទៀត គ្រាន់តែ Teaser ថ្មីនេះ បង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក បានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គឺមានអ្នកចុចស្តាប់រហូតដល់ទៅជាង 5ម៉ឺននាក់។ តើលោកអ្នកចង់ ស្តាប់ស្នាដៃថ្មីរបស់ G Devith ដែរ ឫទេ?

G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page