ហាង សាច់អាំងមូលឈីសដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់កូរ៉េ Saranghae BBQ & Cheese Bomb ដែលមានសាខាជាច្រើននៅប្រទេសដទៃ ឥឡូវនេះបានមកដល់កម្ពុជាហើយ ទីតាំងទល់មុខសាកលលីមកុកវីង។ មកដល់ភ្លាមភ្ញៀវជាច្រើននៅកម្ពុជាយើងដែលបានមកភ្លក្សរួច តែងតែបាក់ចិត្តស្រលាញ់ចូលចិត្តសាច់អាំងមូលឈីស ប្រចាំហាងនេះណាស់ព្រោះអី រសជាតិនិងគុណភាព សាច់អាំងទាំងអស់សុទ្ធតែល្អៗ។

Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb

ហើយពួកគាត់លាន់មាត់ទៀតថា “មកសាកមកមិនខុសបំណងទេ សាច់អាំងនេះឆ្ងាញ់ ហើយរសជាតិ កាន់តែអ៊ែមទៀត បើបានញ៉ាំជាមួយឈីសទាញដ៏វែងទៀតនោះ អូ៎ កុំភ័យថាធាត់អី ឈីសនេះម្ចាស់ហាងធានាថាមិនធាតុទេ ព្រោះវាឈីសគុណភាពខ្ពស់ មិនមែននិយាយផ្សព្វផ្សាយទេណា ព្រោះអីញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ចឹងមែន!”។

Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb

img_0138

Saranghae BBQ & Cheese BombSaranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb

ម្ចាស់ហាងបន្ថែមទៀត ក្រោយពីការសួរសំនួរខ្លះៗពីភ្ញៀវមកញ៉ាំរួចថា៖ “សាច់របស់យើងមានច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើស តាមការចូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវ ហើយបើសួរពីមុខម្ហូបផ្សេងក្រៅពីសាច់អាំង ខាងយើងការមានម្ហូបផ្សេងទៀតដែរ។ ដែលភ្ញៀវគាត់តែងចូលចិត្តកុំម៉្មងញ៉ាំមានដូចជាៈ បាយឆាគីមឈី, មីសួឆាបែបកូរ៉េ, បាយប៊ីប៊ីមបាម, បាយរុំសារាយ, ភីហ្សាកូរ៉េ, ឆាសាច់ជ្រូកបែបកូរ៉េ, ហើយប្រភេទស៊ុបក៏មានអ្នកចូលចិត្តច្រើនដែរ អូយ៎! មានម្ហូបច្រើនមុខទៀតដែលគេពេញនិយមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តភ្ញៀវ។

ជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកញ៉ាំអាហារនៅទីនេះ ហើយក៏សូមភ្ញៀវដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានមក សូមអញ្ជើញមកភ្លក្សសាកនៅហាង Saranghae BBQ & Cheese Bomb ម្តងធានាថាមិនខុសបំណងទេ”។

បង្អែម
បង្អែម
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
Saranghae BBQ & Cheese Bomb
បាយឆាគឺមឈី
បាយឆាគឺមឈី
មីសួរឆាបែបកូរ៉េ
មីសួរឆាបែបកូរ៉េ
បាយប៊ីប៊ីមបាម
បាយប៊ីប៊ីមបាម
បាយរុំសារ៉ាយសមុទ្រ
បាយរុំសារ៉ាយសមុទ្រ
ឆាសាច់ជ្រូកបែបកូរ៉េ
ឆាសាច់ជ្រូកបែបកូរ៉េ
ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រ
ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រ
ស៊ុបគីមឈី
ស៊ុបគីមឈី
ស៊ុបតៅហ៊ូសាច់គោ
ស៊ុបតៅហ៊ូសាច់គោ
ភីហ្សាកូរ៉េ
ភីហ្សាកូរ៉េ

ទីតាំងហាង Saranghae BBQ & Cheese Bomb

ហាង Saranghae BBQ & Cheese Bomb
ទូរស័ព្ទ៖ 081 99 55 88 | 099 99 55 88
ទីតាំង៖ #125, St. 1986, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខ័ណ្ឌសែនសុខ ទល់មុខសាលាលីមកុកវីង

វីដេអូ សាច់អាំងមូលឈីស