បច្ចុប្បន្ននេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ហាងអាហារដ្ឋានកាន់តែមានច្រើ់នឡើងៗ ធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញសំបូរទៅដោយអាហារប្លែកៗ ផ្គាប់ផ្សំជាមួយសម្រស់អាហារ និងការបង្ហើរក្លិនដ៏ឈ្ងុយ ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់ភ្លក្សរសជាតិរបស់វា។

img_3086

ភ្ញៀវមកញ៉ាំនៅហាង
ភ្ញៀវមកញ៉ាំនៅហាង

ថ្ងៃនេះដែរ ក្រុមការងារយើងសូមណែនាំអាហារ២ប្រភេទ ដែលធូរថ្លៃ អ្នកមានជីវភាពមធ្យមក៏អាចញាំុអាហារទាំង២ប្រភេទនេះបាន “យាំុមីម៉ាម៉ា និងយ៉ាំមីសួ” តម្លៃត្រឹមតែ ៧០០០៛ ប៉ុណ្ណោះ។ ហើយ បើចង់ដឹងថាអាហារទាំងនេះមានរសជាតិបែបណានោះលោកអ្នកអាចទៅធ្វើសាកល្បងភ្លក្សទាំងអស់គ្នា នៅហាងដែលមានឈ្មោះថា ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា បាន។

យ៉ាំមីម៉ាម៉ា
យ៉ាំមីម៉ាម៉ា 7000៛
យ៉ាំមីម៉ាម៉ា
យ៉ាំមីម៉ាម៉ា 7000៛
យ៉ាំមីម៉ាម៉ា
យ៉ាំមីម៉ាម៉ា
យ៉ាំមីសួ
យ៉ាំមីសួ 7000៛
យ៉ាំមីសួ
យ៉ាំមីសួ 7000៛
យ៉ាំមីសួ 7000៛
យ៉ាំមីសួ 7000៛
យ៉ាំមីសួ 7000៛
យ៉ាំមីសួ 7000៛

ហាង ផ្ទះយ៉ាំមីម៉ាម៉ា មានទីតាំងស្ថិតនៅ នៅជិត Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម តែឈប់សិន ភ្លេចប្រាប់ថា ហាងនេះ ក៏មានលក់ស៊ុប និងអាហារជាច្រើនទៀត…ហើយហាងផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង១០យប់ ។

ស៊ុបយិនតាហ្វូ
ស៊ុបយិនតាហ្វូ
បន្លែ និងសាច់
បន្លែ និងសាច់
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
Tel: 015 999 299 / 070 870 800
ទីតាំង៖ នៅជិត Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម
វីដេអូ យ៉ាំមីម៉ាម៉ា និងយ៉ាំមីសួ