នរណា​ទ្រាំបាន​បើ​ឈ្ងុយ​ម៉ឹង​ៗ បង្ហើរក្លិនតាមផ្សែងរបស់ទឹកស៊ុបនិយាយ​ពី​រសជាតិ​សាច់ចង្កាក់វិញ​ក៏​មិន​អន់​ដែរ ​បើតម្លៃវិញអ្នកមធ្យមអាចទទួលយកបានក្នុងការទៅញាំុស៊ុបនេះ ចង់ដឹងអត់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មាន? ស៊ុប​ចង្កាក់​មួយឆ្នាំតែ ១៥០០០រៀល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ សាច់​ក្ដៅៗ​ហុយៗ ជ្រលក់​ជា​មួយ​ទឹក​សៀង​ហឹរៗ​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​ភ្លេច​មិន​បាន​ហ្មង។

ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់

បើចង់សាកជាមួយស៊ុប​ចង្កាក់ដែលមានតម្លៃសមរម្យ ហើយរសជាតិឆ្ងាញ​ទៀតនោះតោះយើងទៅភ្លក្សទាំងអស់គ្នា អូ៎ ភ្លេចប្រាប់ពីអាស្រ័យដ្ឋាន វានៅមិនឆ្ងាយទេគឺនៅក្នុងទីក្រុងយើងនេះ​ទេ នៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃនោះអី។ ហើយនៅហាងស៊ុបចង្កាក់ សាខាទួលស្វាយព្រៃ ក៏មានលក់បាយម្ហូបអហារ ពេលថ្ងៃត្រង់កម៉្មង់ផងដែរ ដោយបាយជាមួយម្ហូប១មុខត្រឹមតែ ៨០០០៛ ប៉ុណ្ណោះ។

ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់
ស៊ុបចង្កាក់
បាយគោគេចបន្ទះដែក
បាយគោគេចបន្ទះដែក
ត្រីខបន្ទះគោដែក
ត្រីខបន្ទះគោដែក
ប្រហុកខ្ទះ
ប្រហុកខ្ទះ
ប្រហុកខ្ទះ
ប្រហុកខ្ទះ
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា
ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា

ហាង ស៊ុបចង្កាក់សាខាទួលស្វាយព្រៃ
ទូរស័ព្ទ៖ 010 222 226 / 090 222 226
ទីតាំង៖  ទល់មុខ សាលាវិទ្យាល័យ ទួលស្វាយព្រៃ

មានវីដេអូ