សម្រាប់ការប្រកួតក្នុងក្របខណ្ឌអង់គ្លេស នៅសប្តាហ៍ទី 18 របស់ក្រុមខ្លាំងទាំង 3 គឺទទួលបានជ័យជំនះ ទាំង អស់។ ក្រុមបិសាចក្រហម Man Utd បើកទ្វាផ្ទះទទួលក្រុមភ្ញៀវ Sunderland ដោយបញ្ចប់ការប្រកួត ក្រុម Man Utd យកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 3-1។ ចំណែក Arsenal គឺបានយកឈ្នះក្រុមភ្ញៀវ West Brom ក្នុងលទ្ធផល 1-0។ សម្រាប់ក្រុម Chelsea គឺយកឈ្នះ 3-0 ទៅលើក្រុម Bournemouth។

https://www.youtube.com/watch?v=FEH1v_ZQPvc

https://www.youtube.com/watch?v=3WA4NOwkvNw

https://www.youtube.com/watch?v=gt_eiRnQP-E