លក្ខណៈពិសេសរបស់វ៉ាលីម៉ាក Victorinox Spectra 2.0 Expandable

0
1015

គ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសម្តងៗ គឺយើងតែងតែគិតដល់សម្ភារៈ ដែលត្រូវយកទៅតាម។ ប៉ុន្តែក្នុងនោះ គឺមានវ៉ាលីមួយ ដែលយើងមិនអាចខ្វះបានក្នុងពេលធ្វើដំណើរកំសាន្ត ក្នុងនឹង ក្រៅប្រទេស។ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងាររបស់ KSPG TV នឹងណែនាំនៅវ៉ាលីរបស់ម៉ាក់ Victorinox ដែលជាម៉ាក់ដ៏ល្បី នឹងទទួលការពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ពីព្រោះតែគុណភាពរបស់ម៉ាក់នេះ។ ហើយពេលវ៉ាលីម៉ាក់ Victorinox ថ្មីមួយ ដែលមានម៉ូឌែល Spectra 2.0 Expandable។ សម្រាប់ម៉ូឌែល នឹង គឺអាចធ្វើការពង្រីក​ទំហំ​វ៉ាលីអោយធំជាងមុនរហូតដល់ 47ភាគរយ លើសទំហំដែលមានស្រាប់។ ហើយការ ពង្រីក ឫពង្រួមទំហំ​របស់​វ៉ាលី​ប្រភេទនេះ គឺធ្វើឡើងជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ ដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុង ការប្រើប្រាស់។ លើសពី​នេះទៅទៀត គឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបន្ថៃមអីវ៉ាន់ពីលើ។ ដោយសារតែវ៉ាលី នេះអាចពង្រីក នឹងពង្រួម​បាន គឺវាបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទំហំ អោយសកសម្យសម្រាប់យក ឡើងលើយន្តហោះ។ ហើយ​ចំពោះ​ទំហំ ដែលម៉ាក់ Victorinox ផលិតក្នុងការពង្រីក គឺទទួលបានការ​អនុញាត ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ដែលមិនបារម្ភថានឹងមានការហាមមិនអោយយកតាម។ សម្រាប់ ផ្នែកខាងក្នុងរបស់វ៉ាលី Spectra 2.0 Expand គឺមានហោប៉ាវជាច្រើនសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ចំនុច សំខាន់មួយទៀតរបស់វ៉ាលីនេះ គឺធន់នឹងការបែកបាក់ ដោយសារតែវាផលិតពី Bater កាបូន 100%។ ហើយវ៉ាលី Victorinox គឺមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀត។ បើចង់ដឹងអោយកាន់តែច្បាស់ លោកអ្នក អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖