“កុំដៀលអ្នកស្រែ” ពីលោក អ៊ាម វន្នី ពិតជាពិរោះមែន

មិត្តទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាស្គាល់លោក អ៊ាម វន្នី រួចមកហើយ។ ពេលនេះគាត់បានបកស្រាយនៅបទចំរៀងមួយ បទដែលមានចំណងជើងថា “កុំដៀលអ្នកស្រែ”។ សម្រាប់អត្ថន័យរបស់បទនេះ​ គឺមិនចង់អោយមនុស្សគ្រប់គ្នា មើលងាយទៅលើអ្នកស្រែនោះទេ។ នឹងចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកក្រុង ក៏រស់ដោយសារអ្នកស្រែផងដែរ។ បើអ្នកស្រែមិន ធ្វើស្រូវទេ អ្នកក្រុងប្រាកដជាគ្មានអ្វីញាំនោះទេ។ បើចង់ដឹងច្បាស់ពីអត្ថន័យរបស់បទនេះ សូមមើលវីដេអូខាង ក្រោម៖