ពេលនេះបុរសសង្ហា Tena Sweetboy ដែលតែងតែនិពន្ធបទ Original Song ហើយក៏ជាតារាងចំរៀងមួយដួង ដែលទទួលបានការគ្រាំទ្រពីមិត្តយុវវ័យ តាមរយៈបទ Original របស់ខ្លួនជាច្រើនមកហើយ។ ពេលនេះ Tena Sweetboy បានចេញនៅ Official បទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមាន ចំណងជើងថា “រាហ៊ូចាប់ចន្ទ័” សម្រាប់បទថ្មីនេះ ក៏កំពុងទទួលបានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យបន្តទៀតដែរ។ បទ“រាហ៊ូចាប់ចន្ទ័” ដែលធ្វើឡើងថ្មី​ទាំងសាច់ភ្លេង និងអត្ថន័យបទចំរៀង។ បើចង់ដឹងថាបទរបស់ Tena ពិរោះយ៉ាងណា អាចស្តាប់ខាងក្រោមបាន៖