អាហារសម្រន់សព្វថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាន់តែមានច្រើនឡើងៗជាបន្តបន្ទាប់​ ប៉ុន្តែពេលខ្លះឃ្លានក៏មិនដឹងថាទៅញាុំ​អី នៅកន្លែងណាដែរ?ទំាងនេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមការងារ KPSG.TV តែងតែព្យាយាម​ ស្វែងរកកន្លែងញាុំអីប្លែកៗ ហើយក៏ធូរថ្លៃ ជាពិសេសមានរសជាតិឆ្ងាញ់។

ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ
ប្រហិតស្ងោរ

ថ្ងៃនេះ​សូមណែនាំទីតាំងមួយដែលមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្គាល់រួចមកហើយដែលស្ថិតនៅម្តុំ ទួលសង្កែ ។​ទីនោះក៏ជាកន្លែងញ៉ាំដ៏ពេញនិយមដែរ មានច្រើនណាស់ ទាំងប្រហិត មានអាំង មានស្ងោរ ជើងមាន់​ ស្លាបមាន់ និងមានច្រើនទៀត ហើយអ្នកអាចរើសបានតាមចិត្ត មានអី! ល្ងាចនេះសាកប្តូរអារម្មណ៍ម្តងមើល៍ ជុំពួកម៉ាកនៅក្នុងផ្សារទួលសង្កែ …


ទីតាំង: ផ្សារ ទួលសង្កែ, St. 68, Phnom Penh

វីដេអូប្រហិតស្ងោរ

វីដេអូ សាច់អាំង