កន្លែងឆ្ងាញ់ៗ ហើយល្បីឈ្មោះទោះកន្លែងលក់ ពិបាករកតែសំរាប់ភ្ញៀវដែលចូលចិត្ត គាំទ្រ ព្រោះតែមិនអាចបំភ្លេចនូវរសជាតិម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ៗ នៅទីនោះបាន។ ហើយតែងតែនឹកឃើញ ហើយនិយាយតៗគ្នាថា របស់ញ៉ាំនៅទីនោះឆ្ងាញ់ មិនដាច់ឡើយពេលនឹកឃើញចង់ញ៉ាំម្ហូបដែលក្នុងហាងនោះមានលក់។

សាច់គោទឹកប្រហុក
សាច់គោទឹកប្រហុក

ជាក់ស្តែង ផ្ទះតាផៃ T3 លក់ដាច់កប់ល្ងាចៗឡើង មានលក់មុខម្ហូបគ្រឿងក្លែមជាច្រើនប្រភេទ ហើយសុទ្ធតែអ៊ែមៗ ធានាថាស្រក់ទឹកមាត់ មានដូចជា៖ ពោះគោទឹកប្រហុក សាច់គោទឹកប្រហុក សាច់គោងៀត ងៀតក្របី អូយ៎ច្រើនណាស់ មានច្រើនទៀត កុំភ្លេចណាល្ងាចនេះទៅសាក ជុំមិត្តភ័ក្ត្រ។

សាច់គោទឹកប្រហុក
សាច់គោទឹកប្រហុក

ហាង ផ្ទះតាផៃ T3
Call៖ 098 26 83 12 / 015 46 11 16 / 097 52 80 564
ទីតាំង៖ ផ្លូវតេជោតំឌិន 154, ទល់មុខតារាងបាល់ ប្លុកផ្សារកណ្តាល

ផែនទី


វីដេអូ