កាលយប់មិញនេះ​គឺជាការប្រកួតជើងទិ 2 ក្នុងពានរង្វាន់ឌ Champion League រវាងក្រុម Leicester City បើកទ្វាផ្ទះទទួលបានភ្ញៀវ Sevilla។ កាលពីជើងទី 1 នៅទឹកដីរបស់​ Sevilla គឺក្រុមម្ចាស់យកឈ្នះក្រុម Leicester City ក្នុងលទ្ធផល 2-1។សម្រាប់យប់មិញនេះ វាគឺជារឿងដែលគួរអោយអស្ចារ្យ ដែលក្រុម Leicester City អាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម Sevilla ក្នុងលទ្ធផល 2-0។ សរុបទាំង 2ជើង គឺក្រុម Leicester City យកឈ្នះ 3-2 ទៅលើក្រុម Sevilla។ ហើយមានកៅអីមួយបន្តទៅវគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយក្នុងពានរង្វាន់ Champion Leauge។

https://www.youtube.com/watch?v=mt-5tMgt1zI&t=1s