បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នតែងតែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ដូច្នេះហើយបានក្រុមហ៊ុន BMW បានអភិវឌ្ឍន៍រថយន្តរបស់ខ្លួនដើរឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មី។

BMW Next 100
BMW Next 100
BMW Next 100
BMW Next 100

ជាក់ស្តែងក្រុមហ៊ុន បានផលិត BMW VISION NEXT 100 ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹកស្មានមិនដល់ មាន
កាមេរ៉ាចាប់រូបភាព ឬវត្ថុអ្វីដែលបាំងនៅខាងមុខធ្លុះបាន ហើយបើកបរដោយខ្លួនឯងបានថែមទៀតផង។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត រូបរាងរបស់វាពិតជាឡូយ ស្អាត ដែលសាកសមបំផុត នឹងមនុស្សសម័យថ្មី។

BMW Next 100
BMW Next 100
BMW Next 100
BMW Next 100