សព្វថ្ងៃសំរាប់ការពាក់ Contact Lens ពិតជាមានការពេញនិយមខ្លាំងសំរាប់មិត្តយុវវ័យ ដោយសារវាបានបន្ថែមភាពស្រស់ស្អាតដល់យើងមួយកំរិតទៀត។ ដោយឡែកក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រូលសំរាប់អ្នកដែលចង់ពាក់វាដំបូង វានឹងបណ្តាលអោយយើងទទួលអារម្មណ៍ម្យ៉ាង ហាក់បីដូចជ យករបស់មកដាក់គ្រាប់ភ្នែក អីុចឹង។

Wear Contact lens for bignnerWear Contact lens for bignnerដូច្នេះ ថ្ងៃនេះ​ KSPG.TV សូមណែនាំសំរាប់អ្នកដែលចង់សាកល្បងពាក់វា ចំណាយពេលមើលវីដេអូនេះ​បន្តិចទៅណា ។

ប្រភព៖ Channel YouTube TiTi s Corner