អ្នកនិពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀង Original ងួន ចាន់ដេវីត (G- Devith ) បានចេញបទថ្មីទៀតហើយមានចំណងជើងថា ជីវិតខ្ញុំ (My life) បទនេះនិពន្ធឡើងគ្រាន់តែសង្ខេបជីវប្រវត្តជីវិតខ្លះៗរបស់គាត់

G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page
G-Devith Facebook Page

ដូច្នេះនៅចាំកាល់ទៀត តោះស្តាប់ទាំងអស់គ្នា

ប្រភពពី YouTube Channel G DEVITH