ពាក្យថា បៀរថ្មី សម្រាប់ Munich Fresh Beer ជាភោជនីយដ្ឋាន ផលិតស្រាបៀរស្រស់ ។​ផលិតភ្លាមៗ តែម្តង ចេញពីស្រូវសាឡី និងសារធាតុផ្សំល្អៗជាច្រើនទៀត ដើម្បីទទួលបៀរដែលមានគុណភាពល្អ ហើយអ្វីដែលអ៊ែមនោះគឺថា ផលិតស្រស់ៗ រាល់ថ្ងៃតែម្តង។

Monich
Monich
Monich
Monich
Monich
Monich

ក្រុមការងារយើងនិយាយថា មិនសាកមិនបាន មិនសរសើរក៏មិនបានព្រោះអី គ្រាន់តែទៅជិតកន្លែងផលិតស្រាភ្លាមភាយក្លិនឈ្ងុយ ឈ្ងុយក្លិនស្រូវសាឡីភ្លាម សាកភ្លាមមុនថត អស់មួយកែវ ពិតជាឆ្ងាញ់ ហើយស្រួលលេប និយាយរួមគាត់ថា “ធានា សាកចុះពិតជាឆ្ងាញ់ស្រាបៀរ ម៉ូនិច ” ។

Monich
Monich
Monich
Monich
Monich
Monich
Monich
Monich

អ្វីដែលថ្មីទៀតនោះ គឺ ម្ហូបថ្មី សំរាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ យើងសូមបង្ហាញពីរបៀប ផលិតស្រាបៀរផង និងម្ហូបថ្មី ទើបតែចេញលក់ ផងនៅម៉ូនិចបៀរ ចឹងហើយចង់ដឹងថា ម្ហូបថ្មីៗនោះមានអ្វីខ្លះ តោះ! ទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាតែម្តង៖

វីដេអូ

Monich
Monich
Monich
Monich
Monich
Monich

ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ូនិច ហ្វ្រេស បៀរ
ទូរស័ព្ទ៖ 081 288882 / 081 988886 / 081 588881

ទីតាំង៖
សាខាទី 1៖ នៅលីផ្លូវសុធារស ទល់មុខវត្ត បទុមវតី្ត
សាខាទី 2៖ នៅផ្សារ អ៊ីអន ម៉លជាន់ផ្ទាល់ដី