ញាុំអស់អត់គ្នាយើង! បើធំម្លឹងៗ? ជាការពិតណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តញាុំអាហារសមុទ្រវិញ ប្រហែលជាអាចញ៉ាំអស់ បើញ៉ាំគ្នា២នាក់ សំរាប់ក្តាមដ៏ធំនេះបើនៅប្រទេសដទៃគេហៅថា ស្តេចក្តាម King Crab។

ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម

ហើយសម្រាប់ទីតាំងហាងដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើមលក់ក្តាមប្រភេទនេះ គឺហាងមីទាញតុងយ៉ាំ ដែលប៉ុន្មានសបា្តហ៍មុនក្រុមការងារ KSPG.TV បានបង្ហាញលោកអ្នករួចមកហើយដែលហាងមីទាញនេះមាន លក់គ្រឿងសមុទ្រយក្សធំៗ។

ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម

ហើយលើកនេះ ម្ចាស់ហាងប្រថុយថែម មុខម្ហូបថ្មីមួយបន្ថែមទៀត គឺស្តេចក្តាមសមុទ្រដ៏ធំនេះឯង ឃើញហើយគួរឱ្យចង់សាកភ្លក្សរសជាតិណាស់ ថាតើមានរសជាតិបែបណា។ ចឹងប្រសិនបើអ្នកចង់សាក គ្រឿងសមុទ្រប្លែកៗ ជាពិសេសគឺក្តាមចំហ៊ុយ ឡាំងស៊ឹង មឹកយក្សផាកឡូវអាំង និងមានគ្រឿងសមុទ្រច្រើនមុខទៀតធានាថាលោកអ្នកទៅពិតជាមិនខកបំណងឡើយល្ងាចនេះ។

ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម

ហាង មីទាញតុងយាុំ
Tel: 061​​ ​31 66 83​​​​​ / 098​​ 31 66 83
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ