ផាកឡូវយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែលឺ គេហៅថាផាកឡូវសាច់ជ្រូក គ្រឿងក្នុង ត្រចៀក ក្រពះជ្រូក តែពេលនេះចំណីមាត់ចេញថ្មី “ឈ្មោះប្លែកពេកហើយដឹង Admin សុទ្ធតែផាកឡូវបក្សី សមុទ្រ?” មិនទេ នេះគ្រាន់តែជាច្នៃប្រឌិតនៃការដាក់ឈ្មោះម្ហូបប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកែប្រែទំលាប់ដែលយើងធ្លាប់តែហៅឈ្មោះម្ហូប សាមញ្ញៗដដែលៗនោះ មកជាឈ្មោះ ដែលមានការទាក់ទាញ ហើយស្តាប់ទៅប្លែកត្រចៀកប៉ុណ្ណោះ តាមពិតទៅ ផាកឡូវបក្សី គឺផាកឡូវគ្រួច ហើយផាកឡូវសមុទ្រ គឺផាកឡូវមឹក3D ផាកឡូវមឹកបំពងធំៗ ប៉ុណ្ណោះ។

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

ហើយម្ហូបទាំងនេះ ជាម្ហូបពិសេសប្លែកៗថ្មីមួយបែបទៀតពី ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ ដែលហាងនេះមានជំនាញណាស់ទៅលើរសជាតិមីទាញ តែដើម្បីកុំអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួន ជួបតែមុខម្ហូបដដែលៗនោះ ម្ចាស់ហាងក៏ច្នៃវាឡើង ដើម្បីប្តូរជាតិ ក៏ដូចជាបំពេញចិត្តអតិថិជនផង។

ស្តេចក្តាម
ស្តេចក្តាម
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ

ចឹងហើយល្ងាចនេះ បើមិនដឹងថាទៅញ៉ាំអីនៅទីណាប្លែកនោះ អាចមកភ្លក្សមុខម្ហូបថ្មីនេះ លមើលទាំងអស់គ្នាណា…

ហាង មីទាញតុងយាុំ
Tel: 061​​ ​31 66 83​​​​​ / 098​​ 31 66 83
ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ

ហាង មីទាញតុងយាុំ

មិនឆ្ងល់ទៀតអី! បក្សីសមុទ្រផាក់ឡូវពិសេស!ផាកឡូវយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់តែលឺ គេហៅថាផាកឡូវសាច់ជ្រូក គ្រឿងក្នុង ត្រចៀក ក្រពះជ្រូក តែពេលនេះចំណីមាត់ចេញថ្មី "ឈ្មោះប្លែកពេកហើយដឹង Admin សុទ្ធតែផាកឡូវបក្សី សមុទ្រ?" មិនទេ នេះគ្រាន់តែជាច្នៃប្រឌិតនៃការដាក់ឈ្មោះម្ហូបប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីកែប្រែទំលាប់ដែលយើងធ្លាប់តែហៅឈ្មោះម្ហូប អានបន្ត: https://kspg.tv/article/19770ហាង មីទាញតុងយាុំTel: 061 31 66 83 / 098 31 66 83ទីតាំង៖ ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម។

Posted by Facetaste on 27 កញ្ញា 2017