សព្វថ្ងៃ អ្នកនិយមពិសារ ចូលចិត្តបរិភោគម្ហូប អាហាររសជាតិថៃគឺមានច្រើន ហើយក៏មានភោជនីយដ្ឋាន និងបណ្តាហាងនានានៅភ្នំពេញភាគច្រើនដែលមានលក់មុខម្ហូបបែបថៃដែរ ក្នុងនោះបុកល្ហុងបែបថៃ គឺជាអាហារមួយមុខ ដែលពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកពិសារ ដូចនេះយើងសូមលើកយកហាងមួយកន្លែងដែល មានលក់នៅបុកល្ហុងបែបថៃ ហើយនៅមិនឆ្ងាយទេ ក្រោយសាលាបាក់ទូក រសជាតិវិញមិនចាញ់រសជាតិដើមប៉ុន្មានទេ! គឺហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ ។

ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ

លឺតែឈ្មោះ ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ ក៏ដឹងថាល្បីឆ្ងាញ់ដែរ គឺបុកល្ហុងត្រូវចិត្តអ្នកញាុំ ហើយបានជាយើងហ៊ានថា ហាងនេះល្បី ព្រោតែយើងឃើញមានភ្ញៀវចូលញាុំពេញៗហាង សឹងតែរកកន្លែងអង្គុយមិនបានផង លក់ដាច់ណាស់ហើយមិន​ត្រឹមតែ​ល្បីខាង បុកល្ហុង​ប៉ុណ្ណោះទេ មុខម្ហូបផ្សេងទៀតក៏មិនណយដែរ យើងសូមរាប់ឈ្មោះម្ហូបខ្លះៗ​ ជូនលោកអ្នកមានដូចជា៖ ស្លាបមាន់ សាច់ជ្រូកអាំង ប្រហិតគោ បុកពោត បុកមីខ្យង បុកក្តាមសេះ បុកមីប៉ាតេ បុកមីពងទាប្រៃ នៅមានច្រើនមុខទៀតរួមទាំងភេសជ្ជៈផងដែរ  ។

ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ

​បើសិន ជាអ្នកនិយម ចូលចិត្តបរិភោគម្ហូប ទាំងនេះ អាចនិយាយថាមិនខកបំណងឡើយ ហើយចំនុចសំខាន់នោះ​ គឺតំលៃមែនអត់ សំរាប់អ្នកពិសារទាំងអស់ និយាយរួមទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺចង់បានតំលៃសមរម្យ ពិតណាស់ គឺហាងមួួយនេះមានតំលៃសមរម្យតែម្តង ។

ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ

ហាង សំណព្វចិត្ត បុកល្ហុងថៃ
ទូរស័ព្ទ៖ 010 735 657
ទីតាំង៖ ខាងក្រោយសាលាបាក់ទូក st. 149 (ផ្លូវទៅសាលាជ័យថាវី ឬ Pink House )

វីដេអូ